Медики-освітяни зібралися на чергову конференцію

PDF Друк
Середа, 25 червня 2014, 16:41

З метою підбиття підсумків результатів діяльності Івано-Франківського національного медичного університету за 2013 рік у приміщенні Івано-Франківської обласної філармонії (вул. Леся Курбаса 3) відбулась конференція трудового колективу Університету. Медики-освітяни зібралися на чергову конференціюЗ метою підбиття підсумків результатів діяльності Івано-Франківського національного медичного університету за 2013 рік у приміщенні Івано-Франківської обласної філармонії (вул. Леся Курбаса 3) відбулась конференція трудового колективу Університету.

З 1799 осіб, що працюють в університеті на постійній основі було обрано 337 делегатів. За результатами реєстрації для участі в конференції прибули 286 делегати, що складають 85% від статутного складу, тим самим відповідають вимогам ст.. 37 Закону України «Про вищу освіту», та розділу V Статуту університету для визнання конференції правомочною. Що стосується організаційних моментів, то для злагодженого функціонування було обрано членів робочої президії в складі IV осіб: ректора університету, професора Миколи Рожка, голови профкому,  професора Любомира Заяця, професора Наталії  Воронич-Семченко, професора Сергія Геращенка,  членів мандатної комісії професора Євгена Литвинця, доцента Руслана Козового, професора Андрія Стецького та членів лічильної комісії професора Віталія Герелюка, доцента Тараса Кривенького, доцента Тараса Кобрина.

На порядок денний було висунуто IV  положення:

1. Щорічний звіт ректора ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» Заслуженого діяча науки і техніки України, доктора медичних наук, професора Миколи Рожка за 2013 рік та оцінка його діяльності.

2. Про виконання колективного договору за 2013 рік.

Доповідач - голова профспілкового комітету працівників університету доктор медичних наук, професор Любомир Заяць

3.Про внесення змін та доповнень до колективного договору.

Доповідач - голова профспілкового комітету працівників університету доктор медичних наук, професор Любомир Заяць.

4.Про внесення змін та доповнень до Статуту університету

Доповідач - начальник юридичного відділу Оксана Сорока.

Головою організаційного комітету з підготовки та проведення конференції трудового колективу Сергієм Геращенко встановлено наступний регламент: звіт ректора університету – до 25 хв., доповіді по інших питаннях порядку денного – до 10 хв., виступи – до 5 хв., запитання, зауваження – до 3 хв.

Засідання відкрив ректор Микола Михайлович Рожко. Перш ніж виступити з аналітичним звітом діяльності ректорату й університету загалом, Микола Михайлович висловив щиру подяку трудовому колективу: - «Хочу, ще раз подякувати усім, що я маю підтримку й розуміння з Вашої сторони. Надіюсь, що з спільними зусиллями й Божою поміччю ми виконаємо усі поставлені завдання!».

Серед досягнень 2013 року було: відкриття нової кафедри фтизіатрії і пульмонології з курсом професійних хвороб, навчально-практичного центру в с. Чукалівка та профілакторію на базі 4 гуртожитку, модернізація системи підготовки лікарів на до дипломному та післядипломному етапах, створення та забезпечення ефективної роботи в навчально-практичних центрах «Медицина» (відкриття залу догляду за хворими), «Стоматологія» (обладнання центру імплантології та залу невідкладних станів) «Фармація», впровадження в процес навчання сучасних інформаційних технологій, зокрема, комп'ютеризація навчальних класів й впровадження інтерактивного, дистанційного та теленавчання, закупівля необхідного медичного обладнання й методико-дидактичних матеріалів для кращої реалізації набутих знань на практиці, впровадження електронних читацьких квитків, проведення ремонтних робіт в лабораторіях, навчальних кімнатах, кафедрах, гуртожитках, кафетеріях, роздягальнях, виховання у студентської молоді почуттів патріотизму, громадянської та національної гідності.

Важливим для розвитку університету є міжвузівська та міжнародна співпраця й визнання. В стінах ІФНМУ не одноразово відбувались регіональні, всеукраїнські та міжнародні конференції. Участь в різноманітних виставках та конкурсах стали доброю традицією для університету. Івано-Франківський національний медичний університет  є першопрохідцем в міжнародному проекті «MUMEENA»,  програм «TEMPUS» та «ERASMUS+».

За словами Миколи Рожка, ІФНМУ закладає стійкий фундамент для одержання статусу дослідницького університету. Станом на сьогоднішній день в закладі працюють й навчають: 90 докторів наук та 408 кандидатів наук.

Згідно наказів Міністерства освіти на базі ІФНМУ функціонують спеціалізовані вчені ради з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) медичних  наук за спеціальностями: 14.01.02 «Внутрішні хвороби», 14.01.11 «Кардіологія», 14.01.22 «Стоматологія», 14.03.01 «Нормальна анатомія», 14.03.09 «Гістологія, цитологія ембріологія», 14.01.10 «Педіатрія», 14.01.13 «Інфекційні хвороби».

2013 рік ставить перед ІФНМУ нові завдання й пріоритети, а саме: впорядковування навчальних корпусів, продовження роботи над створенням сучасної університетської клініки, оснащення наукових лабораторій й науково-практичних центрів, завершення робіт з прокладання віварію, розширення навчальної бази, створення зуботехнічного відділення, нового спортивного поля для пляжного міні-футболу та кортів для тенісу, розпочати будівництво житла для молодих співробітників університету.

Після звіту ректора відбулось обговорення, в якому взяли участь: професор Олександр Фофанов, професор Юрій Попович, професор Нестор Середюк, заступник головного бухгалтера Любов Баран, голова Студентського парламенту Юрій Солоджук.

Наступним хто перейняв естафету звітування – голова профспілкового комітету працівників університету, професор Любомир Заяць. Його звіт був присвячений  виконанню колективного договору (виконання зобов’язань адміністрацією університету та зобов’язання профкому), а також внесенню змін та доповнень до колективного договору (введення нових посад й ведення додаткових відпусток).

Останньою доповідала начальник юридичного відділу університету Оксана Сорока. Її доповідь стосувалась внесення змін та доповнень, що зумовлені змінами в структурі університету – створення й діяльність навчально-наукового інституту післядипломної освіти.

Усі звіти та зміни до статуту було прийнято одноголосним рішення, таким чином засідання вищого колегіального органу громадського самоврядування - конференції трудового колективу ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» успішно завершилось.


Якщо Вам сподобався текст, натисніть на кнопку соцмереж

загрузка...